Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017

Tháng Năm 17, 2017

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017”. Thời gian dự kiến từ 13-27/8/2017. Địa điểm: Hà Nội và một số tỉnh phía…Read More

Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017

Tháng Năm 5, 2017

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2017; Báo cáo chuyên đề về kịch bản, phương án, các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng…Read More

VietNam Consulate

VietNam Consulate