Bộ Ngoại giao sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam vào sáng 25/4 tại Hà Nội và được kết nối trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ Ngoại giao sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva tại Hà Nội vào sáng 25/4.

 

Cùng với Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954, việc đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva cách nay 70 năm, vào ngày 21/7/1954 không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại to lớn và sâu sắc. Hiệp định Geneva cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Để kỷ niệm mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam nói chung và Ngoại giao Việt Nam, Bộ Ngoại giao sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva với chủ đề “Hiệp định Geneva 1954 – Thắng lợi to lớn của Nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ” tại Hà Nội vào sáng 25/4. Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với đầu cầu của tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng các ban/bộ, ngành Trung ương, mặt trận Tổ quốc, đại diện gia đình thành viên đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tham gia đàm phán, ký kết và thực hiện Hiệp định; Đại sứ, đại diện các Cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử…

Trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của việc đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva trước thềm Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, “Cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Geneva đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm ở nước ta, mở ra một chương mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Đó là, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam để đi tới thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Việc ký kết Hiệp định Geneva không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại. Bởi đây là thắng lợi chung của ba nước Đông Dương và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hiệp định này cùng với chiến thắng Điện Biên Phủ đã cổ vũ mạnh mẽ cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

Với nền ngoại giao nước ta, Hiệp định Geneva là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên Việt Nam tham gia đàm phán, ký kết và thực thi, không chỉ khẳng định vị thế quốc gia độc lập và có chủ quyền của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam, để lại nhiều bài học quý báu và tôi luyện nên nhiều nhà ngoại giao ưu tú trong thời đại Hồ Chí Minh.

Có thể nói, quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là một cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam, đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo và phát triển trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris 1973 sau này cũng như trong triển khai công tác đối ngoại hiện nay… Hiệp định Geneva để lại nhiều bài học còn nguyên giá trị về phương pháp và nghệ thuật ngoại giao mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

70 năm trôi qua kể từ ngày Hiệp định Geneva được ký kết, Việt Nam đang phát triển năng động, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có vị thế và uy tín cao trên trường quốc tế. Các bài học từ quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

Đồng thời, thông qua việc tổ chức Lễ kỷ niệm, nhằm tiếp tục tôn vinh, tri ân sự đóng góp, công lao và những hy sinh to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ cách mạng tiền bối, tầng lớp Nhân dân trong nước và kiều bào đối với nền Ngoại giao Việt Nam; đặc biệt là các thành viên trong Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và những cán bộ, chiến sỹ đã tham gia phục vụ cuộc đấu tranh của Ngoại giao Việt Nam tại Hội nghị.

 

Nguồn: https://baoquocte.vn/bo-ngoai-giao-to-chuc-le-ky-niem-70-nam-ngay-ky-hiep-dinh-geneva-mot-moc-son-cua-nen-ngoai-giao-viet-nam-268929.html

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate