(Chinhphu.vn) – Công ty Formosa Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành việc khắc phục 52/53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà kiểm tra hệ thống điều hành khu xử lý sinh hóa của Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Bộ TN&MT

Ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra khắc phục vi phạm và việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường của dự án phục vụ vận hành thử Lò cao số 1, xưởng luyện thép và công trình phụ trợ.

Đến nay Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành bổ sung hệ thống xử lý nước thải khu vực dập cốc ướt; bổ sung hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn tại bãi chứa phế liệu, bãi chứa quặng, than; bổ sung các hạng mục hệ thống xử lý nước thải sinh hóa, sinh hoạt và công nghiệp; hệ thống quan trắc tự động nước thải tại xưởng xử lý nước thải sinh hóa, xưởng xử lý nước thải sinh hoạt; lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc tự động tại các ống khói…

Công ty này cũng đã gấp rút xây dựng 3 hồ chỉ thị sinh học với tổng diện tích 10 ha, 2 hồ đã hoàn thành, hồ còn lại, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

Chuỗi hồ chỉ thị sinh học sẽ tạo dung tích điều hòa đủ lớn, an toàn, cho phép chủ động áp dụng các giải pháp ứng phó khi có sự cố từ các trạm xử lý nước thải, ổn định chất lượng dòng nước sau xử lý, chảy ra biển, tránh các cú sốc về nồng độ với môi trường biển…

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu Formosa Hà Tĩnh chỉ rõ phương án xử lý tro bay, xỉ đáy khi lò cao đi vào hoạt động; có giải pháp để người dân giám sát được các nội dung về kiểm soát môi trường của công ty. “Trước khi Formosa Hà Tĩnh đi vào hoạt động, Formosa Hà Tĩnh cần có báo cáo “hoàn công” (tức là hoàn thiện các hồ sơ thủ tục thanh toán công trình) đồng thời cũng cần có một hội đồng đánh giá việc hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường với sự chủ trì của các bộ, ngành trung ương, Hà Tĩnh sẽ tích cực phối hợp thực hiện…” – ông Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Xe quan trắc môi trường tự động của Bộ TN&MT hoạt động tại Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: Bộ TN&MT

Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu Formosa Hà Tĩnh kiểm tra, đánh giá công nghệ xử lý và kiểm soát ô nhiễm cần thực hiện một cách nghiêm túc bằng quy định và đạo đức nghề nghiệp để các trung tâm xử lý hoạt động 24h/24h, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường. Đặc biệt phải xem xét thật kỹ các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường để đảm bảo không bao giờ để xảy ra các sự cố môi trường.

Formosa Hà Tĩnh đã tính toán đến việc sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên như nước thải, khí, thu hồi năng lượng nhưng lượng chất thải rắn bao gồm chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại vẫn còn là rất lớn. Vì vậy, cần có đánh giá kỹ lưỡng để có kế hoạch xử lý lượng chất thải rắn này một cách triệt để.

Formosa Hà Tĩnh cần đào tạo các cán bộ có đủ trình độ và năng lực để vận hành hệ thống xử lý chất thải; xử lý ô nhiễm và ứng phó sự cố môi trường. Bên cạnh việc giám sát bằng quan trắc tự động cũng cần giám sát khả năng vận hành của các hệ thống đó thông qua việc giám sát việc tiêu thụ năng lượng, hoá chất; cần có nhật ký và ghi chép thường xuyên quá trình xử lý…

Đặc biệt, Formosa Hà Tĩnh cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ về cung cấp thông tin về hoạt động xả thải cho cộng đồng bảo đảm ổn định, chính xác; hướng dẫn người dân đến thăm quan, tìm hiểu về Công ty. Đây chính là việc để nhân dân thường xuyên giám sát hoạt động bảo vệ môi trường.

Việc vận hành các hồ chỉ thị sinh học và xả thải bề mặt cần có nghiên cứu đánh giá cụ thể về việc xả thải ra biển hay ra sông Quyền; xả ngầm hay xả nổi để sớm có hội thảo lấy ý kiến và sự đồng thuận của bộ ngành và người dân.

VietNam Consulate

VietNam Consulate