THỦ TỤC XIN CẤP, CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU VIỆT NAM

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

I. Cấp lại hộ chiếu trong trường hợp Hộ chiếu cũ còn thời hạn:

Hồ sơ gồm:

 1. 01 tờ khai xin cấp hộ chiếu(theo Mẫu Tờ khai tại đây)
 2.  02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.
 3. Hộ chiếu cũ
 4. Copy 3 trang đầu của hộ chiếu cũ
 5. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ nếu có (ví dụ: thẻ xanh, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ (đối với người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ); I-20(đối với du học sinh), …). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).
 6. Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu  vào mục Nội dung đề nghị , Mục số #12 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu  (có thu phí bổ sung).

 

II. Cấp mới hộ chiếu do hộ chiếu cũ đã hết hạn, bị mất hoặc bị hư hỏng:

Hồ sơ gồm:

 1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây) (khai rõ bị mất hộ chiếu, số hộ chiếu cũ, ngày và nơi cấp và địa chỉ chính xác trước khi xuất cảnh; tên, địa chỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam)
 2. 02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 2 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.
 3. Đơn trình báo mất hộ chiếu có xác nhận của cảnh sát Hoa Kỳ (nếu hộ chiếu bị mất)
 4. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ nếu có (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).
 5. Hộ chiếu cũ hoặc Bản sao hộ chiếu bị mất.
 6. Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (nếu có), như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình…
 7. Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu  vào mục Nội dung đề nghị , Mục số #12 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu  (có thu phí bổ sung).
 8. Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu tại đây).

 

III.Cấp hộ chiếu lần đầu (chưa bao giờ có hộ chiếu)

Hồ sơ gồm:

 1. Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây) (khai rõ các mục, đặc biệt tên, địa chỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam – nếu có)
 2.  02 ảnh 2” x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.
 3. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ nếu có (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…).
 4. Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (nếu có), như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình…
 5. Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu  vào mục Nội dung đề nghị , Mục số #12 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu  (có thu phí bổ sung).
 6. Sơ yếu lý lịch (theo Mẫu tại đây)

 

IV.Cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi:

 1. Trẻ em từ 9 tuổi trở xuống có thể được cấp riêng hộ chiếu có giá trị 5 năm; hoặc cấp chung với hộ chiếu của cha/mẹ (trong trường hợp này hộ chiếu của cha mẹ chỉ có giá trị 5 năm).
 2. Trẻ em từ 10 đến 14 tuổi phải được cấp riêng hộ chiếu có giá trị 5 năm tính từ ngày cấp  (không được cấp chung hộ chiếu của cha/mẹ).
 3. Trường hợp đề nghị tách trẻ em ra khỏi hoặc ra bổ sung vào hộ chiếu của cha mẹ, hồ sơ gồm:

a) 01 tờ khai đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây)

b) Hộ chiếu gốc của cha/mẹ

c) 02 ảnh của người có hộ chiếu

d) 02 ảnh 2”x2” của trẻ em.

e) Giấy khai sinh của trẻ em.

g) Copy giấy tờ cư trú hợp lệ (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

 

* Cấp hộ chiếu cho trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ: Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ có thể xin cấp hộ chiếu Việt Nam sau khi đã được đăng ký khai sinh tại Tổng Lãnh sự quán (Điều kiện, thủ tục cụ thể trong Mục Đăng ký khai sinh).Hồ sơ gồm:

a) 01 tờ khai xin cấp hộ chiếu (theo Mẫu Tờ khai tại đây) (bố hoặc mẹ khai và ký thay cho trẻ em)

b)02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.

c)Bản sao giấy khai sinh

d)Bản sao hộ chiếu và giấy tờ cư trú của bố mẹ.

 

V. Nộp và xử lý hồ sơ

* Người xin cấp hộ chiếu cần  trực  tiếp tới Tổng Lãnh sự quán để nộp hồ sơ  (1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109)

* Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần nộp kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của FEDEX hoặc UPS và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư (Lưu ý KHÔNG sử dụng FEDEX Ground và UPS Ground – là bì thư không đảm bảo). Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

* Tổng Lãnh sự quán bảo lưu quyền đề nghị đương sự bổ sung hồ sơ và cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để phục vụ việc xác minh nhân thân.

* Các giấy tờ nộp kèm theo hồ sơ nếu là bản copy thì cần nộp bản gốc kèm theo hoặc là bản sao có công chứng.

* Lệ phí: có thể trả bằng  Money Order, Cashier’s Check,  Certified Check  cho “Vietnam Consulate” hoặc Visa/Master card.

* Thời gian xử lý:

– Với hộ chiếu cấp lại: 5 ngày làm việc kể từ khi TLSQ nhận được Hồ sơ đầy đủ

– Với hộ chiếu cấp mới: 5 – 45 ngày làm việc kể từ khi TLSQ nhận được Hồ sơ đầy đủ

* Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-to-Door) tại địa chỉ: 

Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-to-Door)

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Hộ chiếu/Hộ tịch của Tổng Lãnh sự quán:

 • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
 • Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu
 • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707;
 • Fax: +1 415 922 1757
 • Email: hochieu@vietnamconsulate-sf.org
 • Website: www.vietnamconsulate-sf.org

 

@ Để theo dõi việc nhận/gửi Hồ sơ hộ chiếu, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Mail (vào các buổi Sáng):

 • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707.
VietNam Consulate

VietNam Consulate