Công chứng/Chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ và chứng thực bản sao từ bản chính:

A. Công chứng/Chứng thực chữ ký:

I. Công chứng hoặc chứng thực chữ ký trong các văn bản, giấy tờ sau:

1. Văn bản ủy quyền:

Tham khảo mẫu kèm theo (link)

2. Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Tham khảo mẫu kèm theo (link)

3. Di chúc

4. Các loại hợp đồng, giao dịch mà không phải là hợp đồng mua bán, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bằng bất động sản tại Việt Nam (link)

5. Tờ khai xin cấp Phiếu Lý lịch tư pháp

Tham khảo mẫu kèm theo (link)

6. Các loại văn bản tự soạn thảo như: đơn, tờ khai, bản trình bày, văn bản cam kết…

II. Thủ tục công chứng/chứng thực chữ ký:

1.    Đương sự có mặt tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, mang theo văn bản bản cần được công chứng/chứng thực chữ ký, giấy tờ tùy thân có ảnh và các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến nội dung văn bản (ví dụ: giấy tờ chứng minh quyền sở hữu bất động sản, giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân…)

2.    Đương sự điền tờ khai (theo mẫu) và nộp lệ phí theo hướng dẫn của nhân viên lãnh sự.

3.    Đương sự trực tiếp ký tên vào văn bản cần được công chứng/chứng thực chữ ký trước mặt một nhân viên lãnh sự.

Ghi chú:

–       Trường hợp đương sự không thể có mặt tại Tổng Lãnh sự quán vì các lý do đặc biệt như già yếu, đau ốm…thì có thể liên hệ với Tổng Lãnh sự quán để được hướng dẫn. (Điện thoại liên hệ: 415.922.1707).

–       Các văn bản, giấy tờ cần được chuẩn bị đầy đủ. Trường hợp đương sự yêu cầu nhân viên lãnh sự photocopy văn bản/giấy tờ nào thì cần trả phí theo quy định.

B.   Chứng thực bản sao từ bản chính:

I.              Chứng thực bản sao từ bản chính đối với các giấy tờ, văn bản sau:

1. Giấy tờ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

2. Một số giấy tờ của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

3. Một số giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

II.            Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính:

Đương sự nộp bản chính kèm theo lệ phí để được chứng thực.

Bản chính có thể được nộp trực tiếp cho nhân viên lãnh sự tại Tổng Lãnh sự quán hoặc gửi theo đường bưu điện (Trường hợp gửi bưu điện thì cần gửi kèm bì thư trả về).

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate