CÔNG CHỨNG / CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRÊN GIẤY TỜ ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

 

Các giấy tờ Công chứng / Chứng thực chữ ký:

Người Việt Nam đang làm việc, học tập, hoặc cư trú tại Hoa kỳ có thể trực tiếp đến Tổng Lãnh sự quán để ký tên trước mặt viên chức lãnh sự trên các giấy tờ để giải quyết các vấn đề về tài sản hoặc nhân thân ở Việt Nam.*

 

Hồ sơ gồm:

 • Giấy tờ cần được viên chức lãnh sự Công chứng / Chứng thực chữ ký (Quý vị tự chuẩn bị, hoặc yêu cầu người thân tham khảo cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam hoặc tham khảo trên trang web của Tổng Lãnh sự quán).
  • Lưu ý: Đối với các nội dung Ủy quyền liên quan đến tài sản, đất đai, nhà cửa…, Quý vị nên sử dụng mẫu Hợp đồng Ủy quyền ( có chữ ký của cả 2 bên Ủy quyền và Được Ủy quyền; bên Được Ủy quyền sẽ ký tiếp tại Phòng Công chứng ở Việt Nam); với các nội dung không liên quan tới đất đai, tài sản, Quý vị có thể sử dụng mẫu Giấy Ủy quyền (chỉ có chữ ký của bên Ủy quyền).
 • Giấy tờ tùy thân có ảnh của Quý vị (ví dụ: Bản sao hộ chiếu Hoa kỳ; thẻ xanh; bằng lái xe Hoa Kỳ;  Bản sao hộ chiếu Việt Nam, chứng minh thư nhân dân…). Nếu tên trong khai sinh Việt Nam, và tên trong giấy tờ hiện nay của quý vị khác nhau, quý vị cần có giấy xác nhận quý vị có hai tên (quý vị có thể nộp bản photocopy giấy nhập quốc tịch, nếu ở mặt sau của giấy này có ghi tên Việt Nam trước khi vào quốc tịch của quý vị) hoặc các giấy tờ khác của Hoa Kỳ hoặc của Việt Nam xác nhận về việc đổi tên của Quý vị.
 • 01 bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (nếu có).
 • Bản sao các giấy tờ liên quan đến tài sản hoặc vụ việc cần giải quyết ở Việt Nam.

 

 

Nơi nộp hồ sơ

Hồ sơ xin Công chứng / Chứng thực chữ ký phải do đương sự nộp trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán (1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109)

* Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của FEDEX hoặc UPS và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư (Lưu ý KHÔNG sử dụng FEDEX Ground và UPS Ground – là bì thư không đảm bảo). Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

 

Lệ phí :

Lệ phí có thể trả bằng tiền mặt; hoặc bằng Money Order hoặc Cashier’s Check  cho “Vietnam Consulate”.

 

Thời gian xử lý hồ sơ:

Tổng Lãnh sự quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 3-5 ngày làm việc. Nếu có yêu cầu làm gấp, Tổng Lãnh sự quán trả kết quả trong ngày.

* Trong trường hợp không thể có mặt tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán để xin chứng chữ ký trực tiếp, Quý vị cần thực hiện theo thủ tục Hợp pháp hóa giấy tờ: là xin xác nhận của Công chứng viên (Notary Public) đối với chữ ký của quý vị trên giấy tờ; và xác nhận của Văn phòng Đổng lý Tiểu bang (State-level Secretary of State) hoặc Văn phòng Công chứng (Office of Authentication) thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang đối với chữ ký của Công chứng viên, sau đó gửi hồ sơ đến Tổng Lãnh sự quán để xin hợp pháp hóa (Tham khảo Mục Hợp pháp hóa giấy tờ của Hoa Kỳ).

 

* Quý vị có thể sử dụng Mẫu Giấy tờ do người thân ở Việt Nam gửi qua, hoặc tham khảo các mẫu văn bản dưới đây để tự soạn thảo, bổ sung trước khi ký:
1. Mẫu hợp đồng giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản ở Việt Nam
2. Mẫu hợp đồng ủy quyền giải quyết di sản thừa kế
3. Mẫu giấy từ chối nhận di sản thừa kế
4. Mẫu giấy ủy quyền các vấn đề khác

 

 

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Hợp pháp hóa của Tổng Lãnh sự quán:

 • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
 • Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu
 • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707; 415 922 1238;
 • Fax: +1 415 922 1757
 • Email: legalization@vietnamconsulate-sf.org
 • Website: www.vietnamconsulate-sf.org

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate