THỦ TỤC GHI CHÚ VIỆC LY HÔN ĐÃ TIẾN HÀNH Ở NƯỚC NGOÀI

  1. Những người cần thực hiện thủ tục này:

– Công dân Việt Nam đã ly hôn ở nước ngoài về thường trú tại Việt Nam.

– Các trường hợp đã đăng ký việc kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, sau đó ly hôn ở nước ngoài.

– Các trường hợp có yêu cầu kết hôn ở Việt Nam mà trước đó đã ly hôn ở nước ngoài;

Đối với những trường hợp đã qua nhiều lần ly hôn, thì chỉ phải làm thủ tục ghi chú việc ly hôn gần nhất.

 

  1. Nơi gửi hồ sơ:

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam để hợp pháp hóa, trước khi mang về Việt Nam làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, bao gồm:

– Tờ khai (mẫu kèm theo); Phải được Công chứng viên (Notary Public) tại địa phương chứng thực chữ ký của đương sự và Đổng lý văn phòng tiểu bang (State- Level Secretary of State) xác nhận chữ ký và thẩm quyền của Công chứng viên.

– Phán quyết ly hôn của tòa án: Phải có chứng thực của Lục sự tòa (Court Clerk) hoặc Quan tòa (Judge) hoặc xác nhận sao y bản chính của Công chứng viên; và xác nhận của Đổng lý văn phòng tiểu bang đối với con dấu, chữ ký và thẩm quyền của Lục sự tòa, Quan tòa hoặc công chứng viên.

– Bản sao hộ chiếu (Passport) hoặc Thẻ xanh (Green card) được Công chứng viên công chứng và Đổng lý văn phòng tiểu bang xác nhận.

– Giấy ủy quyền: Nếu chưa về Việt Nam ngay được, quý vị có thể làm giấy ủy quyền cho người khác thay mặt mình nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp Huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam. Giấy này phải được Công chứng viên công chứng và Đổng lý văn phòng tiểu bang xác nhận.

* Lưu ý: Các giấy tờ nói trên nếu đã được công chứng bởi cùng 1 công chứng viên, thì đương sự chỉ cần xin 01 bản xác nhận của Đổng lý văn phòng đối với chữ ký và thẩm quyền của công chứng viên đó.

– Lệ phí có thể trả bằng tiền mặt nếu hồ sơ được nộp trực tiếp; hoặc bằng Money Order, Cashier’s Check hoặc Certified Check cho “Vietnam Consulate” nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.

– Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của UPS hoặc Fedex và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư. Tổng lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

 

 

  1. Thời gian xử lý hồ sơ:

Tổng lãnh sự quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 5-7 ngày làm việc. Nếu có yêu cầu làm gấp, Tổng lãnh sự quán trả kết quả trong vòng 1-3 ngày làm việc.

Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận liên quan tại info@vietnamconsulate-sf.org.

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate