(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu gồm: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ; danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo; danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác; danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế.

Trong đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động khoa học và công nghệ.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo gồm: Nhóm dịch vụ giáo dục nghề nghiệp; nhóm dịch vụ giáo dục đại học; nhóm dịch vụ giáo dục thường xuyên; dịch vụ biên soạn chương trình, giáo trình, định mức, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo;…

Thực hiện đánh giá môi trường lao động; giám sát quan trắc môi trường lao động trong ngành công thương; tham gia xử lý các tình huống cấp cứu do các yếu tố độc hại, tai nạn nghề nghiệp trong ngành; tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp và tham gia đánh giá tình trạng bệnh nghề nghiệp trong ngành công thương; nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp và lập danh mục bệnh nghề nghiệp đặc thù của ngành Công Thương;… thuộc Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế.

VietNam Consulate

VietNam Consulate