(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương thực hiện theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu gồm: Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ; danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo; danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp khác; danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế.

Trong đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động khoa học và công nghệ.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực đào tạo gồm: Nhóm dịch vụ giáo dục nghề nghiệp; nhóm dịch vụ giáo dục đại học; nhóm dịch vụ giáo dục thường xuyên; dịch vụ biên soạn chương trình, giáo trình, định mức, tiêu chuẩn chất lượng đào tạo;…

Thực hiện đánh giá môi trường lao động; giám sát quan trắc môi trường lao động trong ngành công thương; tham gia xử lý các tình huống cấp cứu do các yếu tố độc hại, tai nạn nghề nghiệp trong ngành; tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp và tham gia đánh giá tình trạng bệnh nghề nghiệp trong ngành công thương; nghiên cứu xác định tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp và lập danh mục bệnh nghề nghiệp đặc thù của ngành Công Thương;… thuộc Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực y tế.

  • Tháng Mười 2, 2017 Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 và 9 tháng năm 2017

    (Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - MPI) - Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 9/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh

  • Tháng Tám 22, 2017 Năm 2017: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% (MPI) – Ngày 12/8/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với một số Bộ, ngành, tập đoàn,

  • Tháng Chín 25, 2017 Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 22 

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  Ngày 20/9/2017, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 22 (GMS 22) với sự tham dự của

VietNam Consulate

VietNam Consulate