HỢP PHÁP HÓA GIẤY TỜ CỦA HOA KỲ

Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền hoặc công chứng viên của Hoa Kỳ cấp/ công chứng khi trước khi đem sử dụng tại Việt Nam phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam  (Bộ Ngoại giao Việt Nam và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) hợp pháp hóa theo quy định.

Hồ sơ xin hợp pháp hóa giấy tờ có thể nộp trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán hoặc gửi qua đường bưu điện.

 

Hồ sơ bao gồm:

 

– Phiếu đề nghị hợp pháp hóa (MẪU kèm theo)

– Bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực

– Giấy tờ cần được hợp pháp hóa (Quý vị tự chuẩn bị, hoặc yêu cầu người thân tham khảo cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam, hoặc tham khảo trên website của Tổng Lãnh sự quán). Các giấy tờ này phải có xác nhận của của Văn phòng Đổng lý tiểu bang (State-level Department of State) hoặc Văn phòng Công chứng (Office of Authentication) thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang*.

– Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự.

 

Lưu ý: Những giấy tờ chưa có xác nhận của Văn phòng Đổng lý Tiểu bang (State-level Department of State) hoặc Văn phòng Công chứng (Office of Authentication) thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang sẽ bị coi là không hợp lệ và bị trả lại, cho dù giấy tờ đó đã được công chứng hoặc xác nhận bởi công chứng viên (Notary Public), hộ tịch viên (registrar), lục sự tòa (court clerk) hay cơ quan khác của Hoa Kỳ.

 

– Lệ phí có thể trả bằng tiền mặt nếu hồ sơ được nộp trực tiếp; hoặc bằng Money Order, Cashier’s Check cho “Vietnam Consulate” nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.

– Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của FEDEX hoặc UPS và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư (Lưu ý KHÔNG sử dụng FEDEX Ground và UPS Ground – là bì thư không đảm bảo). Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

 

Tổng Lãnh sự quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 5-7 ngày làm việc. Nếu có yêu cầu làm gấp, Tổng Lãnh sự quán trả kết quả trong vòng 1 ngày làm việc.

 

* Các mẫu văn bản tham khảo:
1. Mẫu hợp đồng giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản ở Việt Nam
2. Mẫu hợp đồng ủy quyền giải quyết di sản thừa kế
3. Mẫu giấy từ chối nhận di sản thừa kế
4. Mẫu giấy ủy quyền các vấn đề khác

Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-to-Door) tại địa chỉ: 

Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-to-Door)

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Hợp pháp hóacủa Tổng Lãnh sự quán:

  • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
  • Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu
  • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707; 415 922 1238;
  • Fax: +1 415 922 1757
  • Email: legalization@vietnamconsulate-sf.org
  • Website: www.vietnamconsulate-sf.org

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate