THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY MIỄN THỊ THỰC

 

  • * Giấy Miễn Thị thực, còn được nhiều người hiểu là Visa 5 năm, song chỉ có giá trị dài nhất là 05 năm và ngắn hơn thời hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ cư trú của nước ngoài 06 tháng. Do đó, nếu Hộ chiếu hoặc thẻ xanh của bạn còn hạn ít hơn 5 năm 6 tháng, thời hạn của Giấy Miễn thị thực sẽ không đủ 5 năm.
  • * Đối tượng được xét cấp Giấy miễn thị thực gồm: người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Giấy miễn thị thực được cấp cho người nhập cảnh Việt Nam thăm thân, giải quyết việc riêng.
  • * Giấy miễn thị thực gồm 02 loại sau đây: (i) Loại dán: Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt Nam; (ii) Loại sổ: Giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có giấy thường trú do nước ngoài cấp và người sử dụng hộ chiếu của những nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam không có quan hệ ngoại giao.

 

Để làm tờ khai xin cấp Giấy Miễn Thị thực, xin nhấn vào đây và chọn Khai trực tuyến. Lưu ý để nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán cần chọn nơi nộp hồ sơ xin cấp thị thực là Hoa Kỳ (United States).

 

* Lưu ý: Người nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh sự quán cần mang theo bản gốc và chuẩn bị trước 01 bản photocopy cho tất cả các tài liệu cần nộp. Sau khi đối chiếu, Tổng Lãnh sự quán sẽ giữ bản copy và trả lại bản gốc. Mọi cá nhân nộp hồ sơ đều cần hiện diện trực tiếp khi làm thủ tục tại Tổng Lãnh sự quán.

 

Các bì thư gửi đến qua đường bưu điện cần gửi kèm bì thư trả về bảo đảm (đã thanh toán trước phí gửi trả). Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm khi hồ sơ bị thất lạc do sử dụng bì thư không bảo đảm. Các hồ sơ thiếu bì thư trả về sẽ không được xử lý. Trong trường hợp này, người nộp hồ sơ nếu muốn nhận lại giấy tờ gốc (nếu có gửi kèm trong bì thư khi nộp) thì cần đến Tổng Lãnh sự quán xuất trình giấy tờ nhân thân để nhận lại.

 

 


 

 

 

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Miễn Thị thực của Tổng Lãnh sự quán:

  • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
  • Giờ làm việc: 9.00 am – 12.00pm, Thứ hai tới Thứ sáu
  • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707; 415 922 1238;
  • Fax: +1 415 922 1757
  • Email: visa@vietnamconsulate-sf.org
  • Website: www.vietnamconsulate-sf.org

 

@ Để theo dõi việc nhận/gửi Hồ sơ của mình, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Mail (vào các buổi Sáng):

  • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707; 415 922 1238;
VietNam Consulate

VietNam Consulate