• Slideshow

 • Địa chỉ: 1700 California Str, Suite 580, San Francisco, CA 94109
  Điện thoại: (415) 922-1707
  (415) 922-1577
  Fax: (415) 922-1757
  Thời gian tiếp công dân:

  9:00 AM - 12:00 PM. Thứ Hai tới Thứ Sáu các ngày trong tuần

  (trừ các ngày lễ)
  Thời gian làm việc:

  8:30 AM - 12.00 PM, 2:30 PM - 6:30 PM. Thứ Hai tới Thứ Sáu các ngày trong tuần

  (trừ các ngày lễ)
  VietNam Consulate

  VietNam Consulate