• Slideshow

 • Địa chỉ: 1700 California Str, Suite 580, San Francisco, CA 94109
  Điện thoại: (415) 922-1707
  (415) 922-1577
  Fax: (415) 922-1757
  Thời gian làm việc: 8:30 AM - 12.00 PM, 2:30 PM - 4:30 PM. Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ
  VietNam Consulate

  VietNam Consulate