@ Trong trường hợp công dân Việt Nam cần được bảo hộ, hoặc trong trường hợp khẩn cấp, Quý vị có thể liên hệ với Phòng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán:

  • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
  • Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu
  • Điện thoại: +1 415 922 1707,  415 922 8588
  • US Hotline:  + 1 415 425 0228 ;
  • Vietnam Hotline: + 84 981 84 84 84 ;
  • Fax: +1 415 922 1757
  • Email: info@vietnamconsulate-sf.org
  • Website: www.vietnamconsulate-sf.org

 

VietNam Consulate

VietNam Consulate