Thời gian gần đây, có nhiều khách tới Tổng Lãnh sự quán sử dụng séc cá nhân, Money Order hoặc Cashier Check khi làm thủ tục lãnh sự. Tuy nhiên, Tổng Lãnh sự quán thấy các phương thức thanh toán trên thường bị phát sinh lỗi không có tiền hoặc bị rút lại sau khi nộp vào tài khoản tại ngân hàng.

Do đó, kể từ ngày 10/5/2024, Tổng Lãnh sự quán chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt khi quý khách làm thủ tục lãnh sự trực tiếp tại trụ sở.

Tổng Lãnh sự quán xin trân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách.

Trân trọng.

VietNam Consulate

VietNam Consulate