1. Thông báo báo chí số 1 về Hội nghị được đăng trên website: www.apec2017.vn (Mục Media, vào tiểu mục Media Advisory)
  2. Phóng viên quan tâm đưa tin Hội nghị đề nghị đăng ký trực tiếp tại đường link: http://www.apec2017.vn (Mục Media, tiểu mục Media Registration)
  3. Hạn đăng ký: từ ngày 29/8/2017 đến 5/9/2017
  4. Hộ chiếu và thị thực nhập cảnh: Phóng viên đăng ký đưa tin Hội nghị cần mang hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ có giá trị ít nhất 6 tháng và thị thực báo chí trước khi nhập cảnh Việt Nam. Phóng viên từ các nền kinh tế thành viên APEC cần thị thực nhập cảnh vào Việt Nam đề nghị liên hệ với Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Việt Nam gần nhất để đăng ký thị thực báo chí nhập cảnh Việt Nam.

Đầu mối liên hệ hỗ trợ thủ tục visa báo chí:

Đan Anh Tuấn, Trung tâm Báo chí, Bộ ngoại giao

Điện thoại: 0084 1666668866

Email: dananhtuan.mofa@gmail.com

  1. Thông tin và câu hỏi liên quan đến đăng ký đưa tin Hội nghị liên hệ với:

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

Địa chỉ: 7 Chu Văn An, Hà Nội

Điện thoại: +84 3799 3155

Fax: +84 38234137

Email: media@apec2017.vn

VietNam Consulate

VietNam Consulate