• Tổng vốn thực hiện:1250 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký

– Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD
– Đăng ký tăng thêm: 528,341 triệu USD
– Góp vốn, mua cổ phần: 374.604 triệu USD

 • Tổng số dự án

– Tổng dự án cấp mới: 246 dự án
– Tổng dự án tăng thêm: 96 lượt dự án
– Góp vốn, mua cổ phần: 428 dự án

 • Tổng xuất khẩu

– Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 12616 triệu USD
– Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 12525 triệu USD

Tổng nhập khẩu: 10031 triệu USD

 • Tháng Chín 8, 2017 SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 8 NĂM 2017

  Tổng vốn thực hiện:1250 triệu USD Tổng vốn đăng ký - Đăng ký cấp mới: 528,45 triệu USD - Đăng ký tăng thêm: 528,341 triệu USD - Góp vốn, mua cổ phần: 374.604 triệu USD Tổng số dự án - Tổng dự án

 • Tháng Tám 22, 2017 Năm 2017: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%

  Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% (MPI) – Ngày 12/8/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với một số Bộ, ngành, tập đoàn,

 • Tháng Năm 5, 2017 Bộ TN&MT tiếp tục kiểm tra Công ty Formosa Hà Tĩnh

  (Chinhphu.vn) - Công ty Formosa Hà Tĩnh cơ bản hoàn thành việc khắc phục 52/53 lỗi vi phạm về bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà kiểm tra hệ thống điều hành khu xử lý sinh

VietNam Consulate

VietNam Consulate