Nội dung Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017

Tháng Năm 5, 2017

Cùng dự phiên họp báo có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Văn hóa, Thể thao và…Read More

Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính

Tháng Năm 5, 2017

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định nhiệm vụ của Văn phòng Chính…Read More

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tháng Năm 5, 2017

Thưa các đồng chí Trung ương, Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị, Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, hôm nay Ban Chấp hành Trung ương bắt đầu họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường…Read More

VietNam Consulate

VietNam Consulate