Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017

Tháng Năm 17, 2017

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017”. Thời gian dự kiến từ 13-27/8/2017. Địa điểm: Hà Nội và một số tỉnh phía…Read More

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017

Tháng Năm 16, 2017

Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 từ ngày 22/6 đến 24/6/2017 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước. Mỗi tỉnh có một cụm thi do Sở Giáo dục và đào tạo địa phương chủ trì, phối hợp với…Read More

Thông cáo báo chí phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017

Tháng Năm 5, 2017

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận về: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2017; Báo cáo chuyên đề về kịch bản, phương án, các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng…Read More

VietNam Consulate

VietNam Consulate