Với mục đích tăng cường các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID 19 trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định:

– Tm dng cp th thc cho người nước ngoài nhp cnh Vit Nam trong khong thi gian 30 ngày bt đầu t 00:00 ngày 18/03/2020.

– T 00:00 ngày 18/03/2020, nhng trường hp được min th thc hoc có giy min th thc cp cho người gc Vit và thân nhân, mt s trường hp đặc bit khác (như chuyên gia, nhà qun lý doanh nghip, lao động tay ngh cao) khi nhp cnh phi có giy xác nhn không dương tính vi virus Covid-19 do cơ quan có thm quyn ca nước s ti cp và giy này được Vit Nam chp thun. Các biện pháp nêu trên không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ.

– Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và cách ly phù hợp theo đúng quy định.

– Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Hoa Kỳ, các nước châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung./.

Tổng Lãnh sự quán mở cửa và làm việc bình thường các ngày trong tuần.

Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu

Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707; 415 922 1238;

Hotline: +415-910-5787 Mr Ngọc; +415-481-9030 Ms. Hà

Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Fax: +1 415 922 1757

Email: visa@vietnamconsulate-sf.org; congen9@vietnamconsulate-sf.org

VietNam Consulate

VietNam Consulate