Thông báo ngày 21/03/2020 về điều chnh quy định xut nhp cnh

đối với người nước ngoài vào Việt Nam

Trong bi cnh dch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chng, ngăn ngừa và kiểm soát sự lây lan ca dch bnh, Chính phủ Việt Nam quyết định:

1. Tạm dừng nhp cnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hp nhp cnh với mục đích ngoi giao, công vụ và các trường hp đặc biệt (khách nước ngoài tham d, phục vụ các hoạt động đối ngoi quan trng; chuyên gia, nhà qun lý doanh nghiệp, lao động kthut cao…).

– Các cơ quan chức năng trong nước xem xét duyệt cp ththc phù hợp (nếu cn thiết) cho các trường hp nhp cnh với mục đích ngoi giao, công vụ và nhng trường hp đặc biệt nói trên. Các trường hp này phải hoàn thành thủ tục kiểm tra, khai báo y tế bắt buộc tại khu vực riêng và cách ly phù hợp ti cơ sở lưu trú theo quy định. Cơ quan đại diện nước ngoài tại Vit Nam có hình thức cam kết thc hin giám sát y tế đối với công dân nước mình trong thi gian công tác ở Việt Nam.

2. Tạm dừng hiệu lực Giấy miễn ththực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân. Các biện pháp nêu trên được áp dng t00:00 giờ, ngày 22 tháng 03 năm 2020.

3. Người nhp cnh Vit Nam phi tuân thquy trình kiểm tra y tế và thc hin cách ly tập trung trừ trường hp người nước ngoài nhp cnh với mục đích ngoi giao, công vụ và các trường hp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham d, phục vụ các hoạt động đối ngoi quan trng; chuyên gia, nhà qun lý doanh nghiệp, lao động kthut cao…).

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà qun lý doanh nghiệp, lao động kthut cao có Giấy xác nhận âm tính vi virus Covid-19 do cơ quan có thm quyn của nước sở tại cp và được Việt Nam chp thuận được phép nhp cnh Vit Nam và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng chng dịch.

  • Tổng Lãnh squán lưu ý công dân Việt Nam sinh sng, học tập hoc làm việc tại Hoa Kỳ cần tuyệt đối tuân thủ hướng dn ca chính quyền sở tại, không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã khuyến cáo; thường xuyên theo dõi và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại để phòng tránh dịch bệnh.

  • Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân Việt Nam liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của Tổng Lãnh squán CHXH CN Vit Nam ti San Francisco là +1 – 415 910 5787; hoặc +1 415 481 9030 hoặc số điện thoại Tổng đài Bảo hộ Công dân là +84 981 84 84 84./

VietNam Consulate

VietNam Consulate