LỊCH NGHỈ LỄ CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO TRONG NĂM 2020

Tháng Một                                                    Ngày
Thứ Tư

01

Năm mới Dương lịch
Thứ Hai

20

Ngày Martin Luther King (Hoa Kỳ)
Thứ Sáu

24

Tết Nguyên Đán (Canh Tý) 2020

(tức 30 Tết)

Thứ Hai

27

Tết Nguyên Đán (Canh Tý) 2020

(tức mùng 03 Tết)

Tháng Hai
Thứ Hai

17

Ngày Tổng thống (Hoa Kỳ)
 

Tháng Tư

Thứ Năm

30

Ngày Thống nhất đất nước

 

Tháng Năm
Thứ Sáu

01

Ngày Quốc tế Lao động
Thứ Hai

25

Ngày Tưởng niệm (Hoa Kỳ)

 

Tháng Bảy
Thứ Sáu

03

Ngày Quốc khánh (Hoa Kỳ)

 

Tháng Chín
Thứ Tư

02

Ngày Quốc khánh Việt Nam
Thứ Hai

07

Ngày Lao động (Hoa Kỳ)

 

Tháng Mười
Thứ Hai

12

Ngày Columbus (Hoa Kỳ)

 

Tháng Mười một
Thứ Tư

11

Ngày Cựu chiến binh (Hoa Kỳ)
Thứ Năm

26

Ngày Lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ)

 

Tháng Mười hai
Thứ Sáu

25

Ngày Giáng sinh (Hoa Kỳ)
VietNam Consulate

VietNam Consulate