On the occasion of the 72nd anniversary of the Socialist Republic of Vietnam (Sept 2, 1945- Sept 2, 2017), San Francisco Mayor’s Office hosted the flag raising ceremony at the City Hall on Aug 31, 2017.

The ceremony was attended by H.E. Deputy Consul General Ngo Quang Anh, consuls and staffs of Vietnam Consulate General, Vietnamese-American people from the Bay Area, leaders of San Francisco’s departments, representatives of Sister City Committee of San Francisco-Ho Chi Minh City and American friends. The leaders of San Francisco extended congratulations to the National Day of Vietnam and deeply valued the growing friendship and relationship between Vietnam and the United States of America, San Francisco and Ho Chi Minh City. On behalf of Consul General Ho Xuan Son, Deputy Consul General Anh expressed his appreciation to San Francisco’s valuable support and friendship rendered to Vietnam Consulate General and the Vietnamese community. Deputy Consul General Anh also reaffirmed commitments to enhancing cooperation at local level, strengthening the Comprehensive Partnership between the two countries, fostering people-to-people ties, caring for Vietnamese expats and connecting business communities.

The ceremony was conducted in the ambience of warm friendship, indicating the flourishing partnership between Vietnam and the United States of America.

Flag of Vietnam at the City Hall of San Francisco

“Ao dai” – Traditional dress of Vietnamese women

Congratulations for the 72nd National Day of Vietnam

  • Tháng Năm 5, 2017 Nội dung Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2017

    Cùng dự phiên họp báo có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn; đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên

  • Tháng Tám 22, 2017 Năm 2017: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2017: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% (MPI) – Ngày 12/8/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với một số Bộ, ngành, tập đoàn,

  • Tháng Chín 25, 2017 Hội nghị Bộ trưởng GMS lần thứ 22 

    Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư:  Ngày 20/9/2017, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Chương trình hợp tác kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 22 (GMS 22) với sự tham dự của

VietNam Consulate

VietNam Consulate