Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017”.

Thời gian dự kiến từ 13-27/8/2017. Địa điểm: Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc.

Đối tượng tham dự: giáo viên kiều bào không chuyên và tình nguyện viên (biết đọc, nói, viết tiếng Việt) đang dạy tiếng Việt tại các cơ sở tiếng Việt của cộng đồng hoặc có kế hoạch sẽ dạy tiếng Việt, chưa tham dự các khóa tập huấn trước đây.

Nội dung: tập huấn trên lớp về phương pháp dạy tiếng Việt theo chương trình của Bộ Giáo dục và đào tạo; tọa đàm, dự giờ học; các hoạt động ngoại khóa; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa ở một số tỉnh phía Bắc.

Chi phí: học viên tự túc phương tiện về Hà Nội và trở lại địa phương, chi phí bảo hiểm cá nhân. Ban Tổ chức đài thọ kinh phí tổ chức tập huấn, tài liệu, chi phí ăn, ở, đi lại và các hoạt động tham quan trong thời gian tập huấn. Học viên muốn tham dự gửi email theo địa chỉ: vp@vietnamconsulate-sf.org trước ngày 30/6/2017 để được hướng dẫn các thủ tục liên quan.

VietNam Consulate

VietNam Consulate