Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-to-Door)

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BÌ THƯ FEDEX   (Để gửi hồ sơ lãnh sự và nhận kết quả qua bưu điện)   Lợi ích:          – Gửi hồ sơ lãnh sự tới Tổng Lãnh sự quán và nhận kết quả tại nhà (bưu điện hai chiều Door-To-Door Service)       … Đọc tiếp Dịch vụ bưu điện hai chiều (Door-to-Door)