• May 11, 2017 Contact Consulate

      For consular services, please contact the Consular Department at: Address: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109 Working hours: 8.30 am – 12.00pm;  2.30pm – 4.30pm, Monday to Friday  (exept HOLIDAYS) Phone: +1 415 922 1707 ;  415

  • January 5, 2022 2022 Holidays

    In 2022, the Consulate General of Viet Nam in San Francisco will be closed on:   January Monday 01/17:                                           Martin

  • November 15, 2017 Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiến triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực

    (Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - MPI) – Từ ngày 11 - 12/11/2017, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Donald Trump đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch

VietNam Consulate

VietNam Consulate