THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH VÀ HỘ CHIẾU VIỆT NAM CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH TẠI HOA KỲ

.

Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ có thể được đăng ký khai sinh tại Tổng Lãnh sự quán nếu:

a. Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai;

b. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia có quốc tịch nước ngoài, và cha mẹ có Văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em đó.

.

I. KHAI SINH:

1. Nếu đã đăng kí khai sinh tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ – đã có Giấy khai sinh do các cơ quan của Hoa Kỳ cấp (chỉ thực hiện ghi chú cho trẻ sinh sau ngày 1 tháng 7 năm 2009), hồ sơ gồm:

– Đơn xin ghi chú vào Sổ hộ tịch việc sinh đã được đăng kí tại Cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ (Tải Đơn đề nghị ghi chú khai sinh tại đây)

– Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ (1).

– Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ I-94, Thẻ xanh, I-20, hợp đồng lao động, visa hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ (2).

– Giấy chứng nhận kết hôn (3).

– Giấy khai sinh do các cơ quan của Hoa Kỳ cấp (4).

– Bản sao Hộ chiếu Hoa Kỳ (nếu có) của trẻ (5)

– Lệ phí: Money Order hoặc Cashier Check trả cho Vietnam Consulate.

2. Nếu chưa đăng ký tại cơ quan hộ tịch của Hoa Kỳ:

– Đơn đăng kí khai sinh (Tải Đơn tại đây)

– Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị của cha/mẹ (1)

– Giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ I-94, Thẻ xanh, I-20, hợp đồng lao động, visa hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ (2).

– Giấy chứng nhận kết hôn (3).

– Bản gốc Giấy chứng sinh do các cơ sở y tế của Hoa Kỳ cấp (4).

– Lệ phí: Money Order hoặc Cashier Check trả cho Vietnam Consulate.

– Lưu ý: Theo quy định của pháp luật, việc sinh chỉ được phép đăng ký một lần. Do đó, Giấy chứng sinh phải là bản gốc, chứng minh là đương đơn chưa đăng ký khai sinh tại Hoa Kỳ.

3. Nếu trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài (không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị hoặc các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam), hồ sơ cần có: Văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con. Văn bản này phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự hoặc Công chứng viên, sau đó được chứng nhận bởi Văn phòng Đổng lý Tiểu bang  (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện).

.

II. CẤP HỘ CHIẾU:

Thủ tục cụ thể xin xem tại mục [ Hộ chiếu ]

.

III. NỘP HỒ SƠ VÀ NHẬN KẾT QUẢ: 

Quý vị có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại  Tổng Lãnh sự quán hoặc gửi qua đường bưu điện:

1.Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán: cha/mẹ cần mang bản chính và bản sao (certified copy) đối với Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ cấp và trực tiếp kí tên vào Tờ khai trước sự chứng kiến của viên chức Lãnh sự. Trong các trường hợp khẩn, quý vị có thể đề nghị giải quyết hồ sơ ngay trong ngày.

2. Nếu gửi qua đường thư tín:

– Gửi bản chụp có Công chứng (Notarized) và chứng thực của Văn phòng Đổng lý Tiểu bang (Office of Secretary of State) đối với  các giấy tờ (1), (2), (3) và (4) nêu trên (Trừ trường hợp chưa đăng ký tại cơ quan Hộ tịch Hoa Kỳ, Giấy chứng sinh phải gửi bản gốc).

–  Để nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (Certified Mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Nhằm tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của UPS hoặc Fedex và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư. Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

– Việc gửi đến và gửi trả hồ sơ chỉ thực hiện trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tổng Lãnh sự quán không nhận hồ sơ và gửi trả kết quả đi quốc tế hoặc các trường hợp trẻ sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng chưa làm thủ tục cấp Giấy khai sinh tại các Cơ quan đại diện Việt nam tại Hoa Kỳ, nhưng đã về Việt Nam sinh sống.

.

IV. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

– Hồ sơ đầy đủ và không phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết là 3 – 5 ngày làm việc. Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc cần phải xác minh về quốc tịch Việt Nam của cha/mẹ, thời gian giải quyết tùy thuộc vào kết quả xác minh tại các cơ quan của thẩm quyền của Việt Nam.

– Trong các trường hợp khẩn, Tổng Lãnh sự quán có thể trả hồ sơ ngay trong ngày.

.

.

@ Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận Hộ chiếu/Hộ tịch của Tổng Lãnh sự quán:

.

@ Để theo dõi việc nhận/gửi Hồ sơ của mình, Quý vị có thể liên hệ với Bộ phận Mail:

  • Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707; 415 922 1238;
  • March 21, 2024 Invitation to attend “Vietnam International Sourcing 2024”

    Following the success of Vietnam International Sourcing 2023, the Ministry of Industry and Trade of Vietnam continues to organize "Vietnam International Sourcing 2024". The event will take place from June 6th to 8th, 2024, at the Saigon Exhibition & Convention

  • January 4, 2024 Holidays 2024

    January Monday 01 New Year’s Day Monday 15 Martin Luther King Jr. Day         February   Friday 09 and Monday 12 Lunar New Year Monday 19 Presidents’ Day     May   Wednesday 01 International Worker’s Day

  • December 14, 2022 2023 Holidays

    January Monday date 02 New Year’s Day Monday date 16 Martin Luther King Jr. Day Friday date 20 - Monday date 23 Lunar New Year     February   Monday date 20 Presidents’ Day     March   Friday date

VietNam Consulate

VietNam Consulate