THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

I. Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ có thể được đăng ký khai sinh tại Tổng lãnh sự quán nếu:

a. Có cha và mẹ đều là công dân Việt Nam; hoặc có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch; hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn cha không rõ là ai, hoặc

b. Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia có quốc tịch nước ngoài, và cha mẹ có văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ em đó.

II. Hồ sơ gồm:

1. Nếu chưa đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ

a. Đơn xin đăng ký khai sinh

b. Bản chính/sao hộ chiếu Việt Nam còn giá trị (từ trang 1 đến trang 4 và trang có thị thực của Hoa Kỳ) của cha và mẹ (xuất trình bản chính để đối chiếu). Nếu cha mẹ không có hộ chiếu Việt Nam thì phải nộp các giấy tờ có giá trị chứng minh có quốc tịch Việt Nam như: Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, giấy xác nhận đăng kí công dân, giấy đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam.

c. Bản chụp giấy tờ chứng minh cha mẹ đang cư trú tại Hoa Kỳ như: Giấy kiểm chứng nhập cảnh Hoa Kỳ (I94), I-20, hợp đồng lao động hoặc visa còn giá trị đối với người đang cư trú có thời hạn tại Hoa Kỳ hoặc bản chụp thẻ xanh (đối với người thường trú tại Hoa Kỳ).

d. Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ.

e. Giấy chứng sinh bản chính do cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ cấp.

g. Đối với trẻ em thuộc diện I. b (nêu trên), phải có Văn bản lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con. Văn bản lựa chọn quốc tịch cho con phải được ký trước mặt viên chức lãnh sự. Trong trường hợp không trực tiếp đến Đại sứ quán, văn bản này cần được công chứng và chứng thực bởi Bộ Ngoại giao Tiểu bang (State-level Department of State) hoặc Văn phòng Công chứng Bộ Ngoại giao tiểu bang (Office of Authentication).

h. Lệ phí: có thể trả bằng tiền mặt nếu hồ sơ được nộp trực tiếp; hoặc bằng Money Order, Cashier’s Check hoặc Certified Check cho “Vietnam Consulate” nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.

i. Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm (có tracking number) của UPS, Fedex. Tổng lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ bị mất do Quý vị dùng bì thư thường để nhận kết quả.

2. Nếu đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ

a. Đơn xin ghi chú vào sổ hộ tịch việc sinh đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch Hoa Kỳ đề nghị được cấp giấy khai sinh theo biểu mẫu của Việt Nam.

b.  Bản sao Giấy khai sinh do Hoa Kỳ cấp (đã được hợp pháp hóa).

- Các giấy tờ như nêu tại mục II.1. b, c, d, g.

- Lệ phí: có thể trả bằng tiền mặt nếu hồ sơ được nộp trực tiếp; hoặc bằng Money Order, Cashier’s Check hoặc Certified Check cho “Vietnam Consulate” nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.

- Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của UPS hoặc Fedex và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư. Tổng lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

2. Tổng lãnh sự quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 5-7 ngày làm việc. Trường hợp có yêu cầu cầu làm gấp, Tổng lãnh sự có thể gửi trả kết quả trong vòng 2-3 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận liên quan tại mục Thông tin liên hệ lãnh sự

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707 - (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848 - (415)922-1757