Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xin trân trọng thông báo:

Tổng Lãnh sự quán sẽ nghỉ làm việc ngày 17/5/2022.

Xin trân trọng thông báo.

VietNam Consulate

VietNam Consulate