Nộp hồ sơ trực tuyến, nhận hộ chiếu gửi đến nhà bằng FedEx / Submit application form online (either by Computer or SmartPhone), receive Detached Certificate of Visa Exemption delivered by FedEx

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL INFORMATION
Nam/MaleNữ/Female

(bố hoặc mẹ khai và ký thay cho trẻ em)


Hình mới chụp, phông nền trắng, mắt hình thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu / The photograph must meet specifications: taken in front of a plain white or off-white background and in full-face view directly facing the camera; neutral face expression and no colored glasses. The size must be at least 1.5inch x 1.8inch.
Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png

Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

(Áp dụng trong trường hợp trẻ em chỉ có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia có quốc tịch nước ngoài (không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị hoặc các giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam), Văn bản này phải được ký trước mặt Công chứng viên của Hoa Kỳ, sau đó được chứng nhận bởi Văn phòng Đổng lý Tiểu bang (DOWNLOAD))
Chỉ chấp nhận file với định dạng: pdf./ Only allow image files with extensions: pdf.

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN KẾT QUẢ, HỒ SƠ / INFORMATION FOR THE RECIPIENTIII. YÊU CẦU CỤ THỂ / SERVICES
FedEx Overnight Weekdays Delivery

Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu vào mục Nội dung đề nghị , Mục số #16 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu (có thu phí bổ sung).
  • Các mục đánh dấu * là nội dung BẮT BUỘC cung cấp thông tin / Fields with * make are Mandatory.
  • Tổng Lãnh sự quán bảo lưu quyền yêu cầu đương đơn bổ sung thông tin để phục vụ cho việc xác minh và xử lý hồ sơ / The Consulate General reserves the right to request applicants to supplement additional documents and to provide other relevant infomation for verification of personal identity.

Submitted successfully

VietNam Consulate

VietNam Consulate