Nộp hồ sơ trực tuyến, nhận hộ chiếu gửi đến nhà bằng FedEx / Submit application form online (either by Computer or SmartPhone), receive Detached Certificate of Visa Exemption delivered by FedEx

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN / PERSONAL INFORMATION
Nam/MaleNữ/Female


Hình mới chụp, phông nền trắng, mắt hình thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu / The photograph must meet specifications: taken in front of a plain white or off-white background and in full-face view directly facing the camera; neutral face expression and no colored glasses. The size must be at least 1.5inch x 1.8inch.
Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png

Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

Chỉ chấp nhận file ảnh với định dạng: jpg, jpeg, png./ Only allow image files with extensions: jpg, jpeg, png.

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN KẾT QUẢ, HỒ SƠ / INFORMATION FOR THE RECIPIENTIII. YÊU CẦU CỤ THỂ / SERVICES
FedEx Overnight Weekdays Delivery

Nếu có nhu cầu bổ sung thêm Tên mới hoặc/và số Căn cước công dân mới vào Hộ chiếu, cần nộp bản copy Giấy tờ chứng minh tên mới hoặc/và copy Căn cước công dân mới, đồng thời ghi rõ yêu cầu vào mục Nội dung đề nghị , Mục số #16 trong Tờ khai xin cấp đổi Hộ chiếu (có thu phí bổ sung).
  • Các mục đánh dấu * là nội dung BẮT BUỘC cung cấp thông tin / Fields with * make are Mandatory.

Submitted successfully

VietNam Consulate

VietNam Consulate