Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan chức năng nước ngoài cấp muốn được sử dụng tại Việt Nam cần phải qua thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hoặc xác nhận của cơ quan Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam.

Trường hợp Quý vị đề nghị Tổng Lãnh sự quán cấp Giấy xác nhận, Quý vị cần thực hiện theo các bước sau:

  1. Nộp Tờ khai theo mẫu (Tải Tờ khai tại đây);
  2. Xuất trình Giấy chứng nhận tiêm chủng, Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan chức năng của Hoa Kỳ cấp;
  3. Xuất trình hộ chiếu và điền thông tin tại Tờ khai trực tuyến => đường dẫn tại đây.
  4. Các tài liệu khác để phục vụ việc xác thực, ví dụ bản chụp mã QR (nếu có).

Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên hệ tới Tổng Lãnh sự quán:

Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109

Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ hai tới Thứ sáu

Điện thoại: +1 415 922 1707 ; 415 922 0707;

Email: Info@vietnamconsulate-sf.org

Website: www.vietnamconsulate-sf.org

VietNam Consulate

VietNam Consulate