Quý vị có thể liên với Phòng Lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán:

  • Địa chỉ: 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA 94109
  • Giờ làm việc: 8.30 am – 12.00pm và 2.30pm – 4.30pm, Thứ Hai tới Thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ)
  • Tổng đài: +1 415 922 1707 ;  415 922 0707; 415 922 1238
  • Fax: +1 415 922 1757

– Bộ phận visa/thị thực 5 năm: visa@vietnamconsulate-sf.org 

– Bộ phận Hộ chiếu / Hộ tịch: hochieu@vietnamconsulate-sf.org

– Bộ phận Hợp phóa hóa Giấy tờ/Chứng thực: legalization@vietnamconsulate-sf.org

– Bộ phận Nhận/Gửi Hồ sơ qua đường Bưu điện: mailin@vietnamconsulate-sf.org, mailout@vietnamconsulate-sf.org 

– Thông tin chung: info@vietnamconsulate-sf.org 

Hotline (trường hợp khẩn cấp):  +1 415 910 5787; + 415 481 9030; +1 415 601 9239

VietNam Consulate

VietNam Consulate