Lịch nghỉ Lễ năm 2018 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cụ thể như sau:

 

Tháng Một                 

Thứ Hai                      01        Năm mới Dương lịch

Thứ Hai                      15        Ngày Martin Luther King (Hoa Kỳ)

 

 

Tháng Hai

Thứ Năm                     15        Tết Âm lịch Mậu Tuất

Thứ Sáu                       16        Tết Âm lịch Mậu Tuất

Thứ Bảy                       17        Tết Âm lịch Mậu Tuất

Chủ Nhật                     18        Tết Âm lịch Mậu Tuất

Thứ Hai                       19        Ngày Tổng thống (Hoa Kỳ)

 

 

Tháng Tư

Thứ Hai                        30        Ngày Thống Nhất Đất nước

 

 

 Tháng Năm

Thứ Ba                         01       Quốc tế Lao động

Thứ Hai                       28       Ngày Tưởng niệm (Hoa Kỳ)

 

 

Tháng Bảy

Thứ Tư                        04       Ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)

 

 Tháng Chín

Thứ Hai                       03        Ngày Lao động (Hoa Kỳ)

Thứ Ba (nghỉ bù)       04       Ngày Quốc Khánh Việt Nam

 

Tháng Mười

Thứ Hai                        08        Ngày Columbus (Hoa Kỳ)

 

 

Tháng Mười Một

Thứ Hai                         12        Ngày Cựu chiến binh (Hoa Kỳ)

Thứ Năm                      22        Ngày lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ)

Thứ Sáu                        23         Ngày Black Friday (Hoa Kỳ)

 

Tháng Mười Hai

Thứ Ba                         25        Ngày Giáng sinh (M)

 

*****

VietNam Consulate

VietNam Consulate