Lịch nghỉ Lễ năm 2019 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cụ thể như sau:

 

Tháng Một                 
Thứ Ba 01 Năm mới Dương lịch
Thứ Hai 21 Ngày Martin Luther King (Hoa Kỳ)
 

Tháng Hai

Thứ Hai 04 Tết Âm lịch Kỷ Hợi
Thứ Ba 05 Tết Âm lịch Kỷ Hợi
Thứ Tư 06 Tết Âm lịch Kỷ Hợi
Thứ Năm 07 Tết Âm lịch Kỷ Hợi
Thứ Hai 18 Ngày Tổng thống (Hoa Kỳ)
 

Tháng Tư

Thứ Hai 29 Ngày Thống nhất đất nước 30/4 (nghỉ bù)
 

Tháng Năm

Thứ Hai 27 Ngày Tưởng niệm (Hoa Kỳ)
 

Tháng Bảy

Thứ Năm 04 Ngày Quốc khánh (Hoa Kỳ)
 

Tháng Chín

Thứ Hai 02 Ngày Quốc khánh Việt Nam/Ngày Lao động (Hoa Kỳ)
 

Tháng Mười

Thứ Hai 14 Ngày Columbus (Hoa Kỳ)
 

Tháng Mười một

Thứ Hai 11 Ngày Cựu chiến binh (Hoa Kỳ)
Thứ Năm 28 Ngày Lễ Tạ ơn (Hoa Kỳ)
 

Tháng Mười hai

Thứ Tư 25 Ngày Giáng sinh (Hoa Kỳ)

 

*****

VietNam Consulate

VietNam Consulate