Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính

Tháng Năm 5, 2017

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định nhiệm vụ của Văn phòng Chính…Read More

VietNam Consulate

VietNam Consulate