Lịch nghỉ Lễ năm 2017 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cụ thể như sau:

 

THÁNG MỘT

-Ngày 01:  Tết Dương lịch

-Ngày 02:  Tết Dương lịch

-Ngày 16:  Ngày Martin Luther King (US)

-Ngày 27:  Tết Âm lịch

-Ngày 28: Tết Âm lịch

-Ngày 29: Tết Âm lịch

-Ngày 30: Tết Âm lịch

 

THÁNG HAI

-Ngày 20: Ngày Tổng thống (US)

 

THÁNG BA

 

THÁNG TƯ

-Ngày 30: Ngày Thống nhất đất nước

 

THÁNG NĂM

-Ngày 01: Ngày Quốc tế Lao động

-Ngày 29: Ngày Tưởng niệm (US)

 

THÁNG SÁU

 

THÁNG BẢY

-Ngày 04: Quốc khánh Mỹ (US)

 

THÁNG TÁM

 

THÁNG CHÍN

-Ngày 02: Quốc khánh Việt Nam

-Ngày 04: Ngày Lao động (US)

 

THÁNG MƯỜI

-Ngày 09: Ngày Columbus (US)

 

THÁNG MƯỜI MỘT

-Ngày 10: Ngày Cựu chiến binh (US)

-Ngày 23: Ngày Lễ Tạ ơn (US)

 

THÁNG MƯỜI HAI

-Ngày 25: Ngày Lễ Giáng sinh (US)

*****

VietNam Consulate

VietNam Consulate