ĐƯỜNG DÂY LÃNH SỰ TRỰC TIẾP

ID

Bộ phận

Số máy trực tiếp

1

 

Phụ trách lãnh sự

415-425-0228

2

 

Hộ chiếu, giấy thông hành, đăng ký công dân, đăng ký khai sinh, kết hôn giữa 2 công dân Việt Nam


3

 

Hợp pháp hoá, chứng thực chữ ký:


4

 

Bộ phận nhận hồ sơ qua mail, email


5

 

Bộ phận trả hồ sơ qua mail


6

 

Visa landing

415-317-7051

 

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757