Thông báo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.
13/02/2016 01:41 (GMT+7)

Thể theo nguyện vọng của nhiều kiều bào ta tại nước ngoài, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dự kiến tổ chức cho đại diện kiều bào ở nước ngoài đi thăm các chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vào trung tuần tháng 4/2016.

Các cá nhân kiều bào tham dự tự chi trả vé máy bay đi Việt Nam và trở về Mỹ. Ban tổ chức sẽ đài thọ chi phí ăn, ở trong toàn bộ quá trình thăm Trường Sa.

Ban tổ chức lưu ý các kiều bào mong muốn tham gia chuyến thăm cần bảo đảm có sức khỏe, không bị bệnh tim, mạch, huyết áp và các bệnh cần có sự chăm sóc thường xuyên của bác sĩ.

Đề nghị kiều bào có nguyện vọng tham gia chuyến thăm điền Phiếu đăng ký (mẫu kèm theo) và gửi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco theo địa chỉ: Consulate General of Viet Nam in San Francisco, 1700 California St., Suite 580, San Francisco, CA 94109 hoặc E-mail: vp@vietnamconsulate-sf.org trước ngày 26/02/2016.

Sau khi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gửi danh sách tham gia chính thức, Tổng Lãnh sự quán sẽ thông báo tới từng cá nhân kiều bào.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phát động thực hiện việc đóng góp xây dựng Trường Sa bằng dự án mua tàu di chuyển giữa các đảo tại Trường Sa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Mọi đóng góp xin gửi về:

- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, địa chỉ: Số 32 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam;

- Hoặc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, 1700 California St., Suite 580, San Francisco, CA 94109.

Xin trân trọng cảm ơn./.


PHIẾU ĐĂNG KÝ

THĂM TRƯỜNG SA NĂM 2016

--------------------

1. Họ và tên (theo hộ chiếu): ……………………………………………………………………….

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………….

3. Giới tính: ………………………………………………………………………………………...

 4. Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………

5. Số hộ chiếu: ……………………………………………………………………………………...

6. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………..

7. Địa chỉ liên hệ ở nước ngoài: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

8. Điện thoại: ……………………………………………………………………………………….

9. E-mail: …………………………………………………………………………………………...

10. Địa chỉ liên hệ ở Việt Nam: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....

11. Điện thoại: ……………………………………………………………………………………...

12. Tình trạng sức khỏe hiện nay:……..………………………………………………...………….

………………………………………………………………………………………………………

13. Đã tham gia thăm Trường Sa năm (nếu chưa cũng xin nêu rõ):..…………………………...….

Ngày…….. tháng………năm 20…

                                                                                                   Người đăng ký

                                                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757