Thông tin về kết nối người Việt Nam có quê gốc Quảng Trị
28/01/2016 11:11 (GMT+7)

Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị xin chúc toàn thể bà con kiều bào đang sinh sống ở Hoa Kỳ và bà con kiều bào quê gốc Quảng Trị một Năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Để tăng cường sự gắn kết giữa bà con kiều bào quê gốc Quảng Trị với quê hương, đất nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị mong muốn kết nối, tập hợp thông tin về người Việt Nam gốc Quảng Trị đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngòai nói chung và tại Hoa Kỳ nói riêng.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xin trân trọng thông báo và đề nghị bà con kiều bào quê gốc Quảng Trị gửi thông tin theo mẫu dưới đây.

Thông tin xin gửi về địa chỉ: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, 1700 California Street, Suite 580, San Francisco, CA94109; hoặc qua email: vp@vietnamconsulate-sf.org trước ngày 20/3/2016.

Tổng Lãnh sự quán xin trân trọng cảm ơn./.


Phiếu thông tin:

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM CÓ QUÊ GỐC QUẢNG TRỊ

ĐANG SINH SỐNG, HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGÒAI

  

Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

Năm sinh: …………………………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………………………………...

Email: ………………………………………………………………………………………...

Nghề nghiệp hiện tại: ………………………………………………………………………...

Địa chỉ nơi sinh sống, học tập: ……………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………..


1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757