Thông báo "Khóa tập huấn giảng dạy Tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài" năm 2015
19/05/2015 15:05 (GMT+7)

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và phổ biến giáo trình dạy tiếng Việt, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức “Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài” năm 2015 tại Việt Nam.

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 10 - 28/8/2015 tại Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia: các giáo viên kiều bào không chuyên, tình nguyện viên tại các cơ sở dạy tiếng Việt cho cộng đồng tổ chức tại các nước (ưu tiên người chưa tham dự khóa tập huấn các năm 2013, 2014).

3. Nội dung:

- Tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt do các giảng viên, chuyên gia hàng đầu về tiếng Việt của Việt Nam thực hiện;

- Tọa đàm với Bộ Giáo dục - Đào tạo về biện pháp nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài; góp ý về chương trình dạy tiếng Việt;

- Tham quan một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước.

4. Chi phí:

- Các đại biểu tự túc phương tiện về Việt Nam và trở lại nơi cư trú, bảo hiểm và chi phí cá nhân trước và sau khóa tập huấn;

- Ban tổ chức đài thọ chi phí giảng day, tài liêu, ăn, ở, đi lại và các hoạt động tham quan trong thời gian diễn ra khóa tập huấn tại Việt Nam.

Các cá nhân có nguyện vọng tham dự đăng ký và gửi về địa chỉ: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, 1700 California Str., Suite 430, San Francisco, CA 94109 hoặc gửi vào hộp thư: vp@vietnamconsulate-sf.org, trước ngày 25/5/2015./. 

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757