Thông tin về điện thoại không dây không được sử dụng ở Việt Nam
18/08/2014 23:42 (GMT+7)

Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam yêu cầu: Không mang theo điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 vào Việt Nam

Từ năm 2010 tới nay, cơ quan quản lý của Việt Nam đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạng thông tin di động trong nước mà nguyên nhân là do điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (Cordless Phone DECT). Những thiết bị này vào Việt Nam chủ yếu theo hành lý của các khách tới từ Hoa Kỳ.

Các loại điện thoại không dây nói trên sử dụng tần số không phù hợp với Quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam nên không được phép sử dụng tại Việt Nam (Quy hoạch này được xây dựng trên cơ sở phân bổ của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) cho các nước trong Vùng 3 trong đó có Việt Nam). Việc sử dụng các thiết bị trên tại Việt Nam sẽ gây nhiễu cho mạng thông tin di động trong nước và sẽ bị xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin truy cập website http://www.rfd.gov.vn
Hoặc liên hệ với Cục Tần số vô tuyến điện: Địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Điện thoại: (+84)-4-35564919. Fax: (+84)-4-35564930.

Danh sách các điện thoại di động không dây không được sử dụng vì có khả năng gây can nhiễu cho mạng viễn thông Việt Nam. Danh sách này được cập nhật tại địa chỉ:

--------------
THE INFORMATION ON CORDLESS PHONES THAT ARE NOT PERMITTED FOR USE IN VIETNAM

The Administration of Vietnam has found many cases of harmful interference to the domestic mobile phone network caused by the DECT 6.0 Cordless phone since 2010. Most of these devices are brought in Vietnam by the visitors from the United States.

These Cordless phones do not comply with radio frequency master plans of Vietnam, which is based on the allocation of the International Telecommunication Union (ITU) for Region 3 (including Vietnam). Therefore, when operation, these devices will cause harmful interference to mobile phone network of Vietnam if this illegal action is detected, the use of the DECT 6.0 Cordless phone shall be treated in accordance with Vietnamese law.

Therefore, The Authority of Radio Frequency Management, Ministry of Information and Communications of Vietnam requests that Visitors do not bring DECT 6.0 Cordless phone in Vietnam.

For more information please visit website http://www.rfd.gov.vn
Or contact: The Authority of Radio Frequency Management, 115 Tran Duy Hung, Hanoi, Vietnam. Tel: (+84)-4-35564919. Fax: (+84)-4-35564930.

List of Cordless phones that are not permitted for use in Vietnam because they will cause interference to mobile phone network. Please access following address to see the updated list

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757