Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
16/03/2012 22:03 (GMT+7)

HIỆP ĐỊNH GIỮA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ 

VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI

______

Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ (dưới đây được gọi chung là "các Bên" và gọi riêng là "Bên"),

Mong muốn thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế và thương mại bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau;

Nhận thức rằng, việc các Bên chấp nhận và tuân thủ các quy tắc và tiêu chuẩn thương mại quốc tế sẽ giúp phát triển quan hệ thương mại cùng có lợi, và làm nền tảng cho các mối quan hệ đó;

Ghi nhận rằng, Việt Nam là một nước đang phát triển có trình độ phát triển thấp, đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế và đang tiến hành các bước hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới, trong đó có việc tham gia Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam á (ASEAN), Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA), và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu á - Thái Bình Dương (APEC) và đang tiến tới trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thoả thuận rằng, các mối quan hệ kinh tế, thương mại và việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là những nhân tố quan trọng và cần thiết cho việc tăng cường các mối quan hệ song phương giữa hai nước; và

Tin tưởng rằng, một hiệp định về quan hệ thương mại giữa các Bên sẽ phục vụ tốt nhất cho lợi ích chung của các Bên;

Đã thoả thuận như sau:

Các phụ lục

  • Phụ lục A - Việt Nam - Ngoại lệ đối xử quốc gia
  • Phụ lục B - Việt Nam - Hạn chế số lượng nhập khẩu/ xuất khẩu/Hàng hoá cấm nhập khẩu
  • Phụ lục C - Việt Nam - Hàng hoá nhập khẩu thuộc diện điều chỉnh của các quy định về thương mại Nhà nước và lịch trình loại bỏ
  • Phụ lục D - Việt Nam - Lịch trình loại bỏ hạn chế về Quyền kinh doanh nhập khẩu và quyền phân phối
  • Phụ lục E - Việt Nam - Thuế nhập khẩu nông nghiệp, Thuế xuất khẩu sản phẩm công nghiệp
  • Phụ lục F - Phụ lục về dịch vụ tài chính, phụ lục về di chuyển thể nhân, phụ lục về viễn thông, và tài liệu tham chiếu về viễn thông
  • Phụ lục G - Hoa kỳ, Việt Nam - Bảng lộ trình cam kết thương mại dịch vụ cụ thể
  • Phụ lục H - Việt Nam, Hoa Kỳ - Các ngoại lệ
  • Phụ lục I - Danh mục Minh họa các Biện pháp Đầu tư liên quan đến Thương mại (TRIMs)

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757