13/11/2013 14:38 (GMT+7)
Date: November 25-28, 2013Venue: Vinh Long province, Viet NamMore details: (Attach cac files duoi day)
Thương mại Việt - Mỹ tăng hơn 10 lần trong 10 năm
23/04/2012 09:15 (GMT+7)
Trong vòng 10 năm kể từ khi Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ ký kết, thương mại hai chiều đã tăng hơn 10 lần, từ 1,5 tỷ USD lên hơn 20 tỷ USD, tính đến ngày 10/12.
Mỹ thúc đẩy thương mại nông nghiệp với Việt Nam
23/04/2012 09:14 (GMT+7)
Năm 2010, kim ngạch nông, lâm, thủy sản Mỹ - Việt đạt gần 3,4 tỷ USD. Từ kết quả này, Bộ Nông nghiệp Mỹ đặt nhiều kỳ vọng vào việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại nông nghiệp với Việt Nam trong năm 2011.
1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757