Đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII
22/09/2015 17:09 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, nhằm phát huy trí tuệ, trách nhiệm của người Việt Nam ở nước ngòai đối với đất nước, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngọai giao, mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của kiều bào ta đang sinh sống ở Hoa Kỳ và các nước trên thế giới vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII (xem tại địa chỉ: http://daihoi12.dangcongsan.vn/) (Nội dung đóng góp ý kiến xin xem Hướng dẫn số 165-HD/BTGTW ngày 21/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tại địa chỉ:  http://www.tuyengiao.vn/Home/nghi-quyet-dai-hoi-dang/76880/Huong-dan-nhan-dan-thao-luan-gop-y-cac-du-thao-van-kien-Dai-hoi-XII-cua-Dang).

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco xin thông báo và rất mong bà con kiều bào tại Bang California tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện trên.

Các ý kiến đóng góp xin được gửi trực tiếp về Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài theo địa chỉ email vu1.ubnv@gmail.com hoặc qua hộp thư của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco vp@vietnamconsulate-sf.org để Tổng lãnh sự quán tổng hợp gửi về nước.

Thời gian gửi ý kiến: trước ngày 15/10/2015.

Xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của kiều bào./. 


1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757