Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 3 năm 2012, trong những nỗ lực nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa các thành phố của Hoa Kỳ và Việt Nam, Tổng Lãnh sự Nguyễn Bá Hùng đã có chuyến thăm làm việc tại San Diego, Riverside, Los Angeles và Orange County.

TLSQVN@SF

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757