ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Các uu đãi đầu tư tại Việt Nam được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

 

·         Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi (10% và 20%).

·         Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tới 4 năm và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp tới 9 năm.

·         Miễn thuế nhập khẩu.

·         Miễn hoặc giảm tiền thuê đất.

·      Ưu đãi dành cho các dự án xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), xây dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO) và xây dựng-chuyển giao (BT) các dự án vào các khu kinh tế đặc biệt.

·         Ưu đãi dành cho các dự án đầu tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn.

 


1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757