LĨNH VỰC ĐẦU TƯ


Lĩnh vực cấm đầu tư

 1.    Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.

2.    Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

3.    Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.

4.    Các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.

 

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện là lĩnh vực chỉ được thực hiện đầu tư với các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 bao gồm các lĩnh vực sau:

 1.    Phát thanh, truyền hình.

2.    Sản xuất, xuất bản và phân phối các sản phẩm văn hoá.

3.    Khai thác, chế biến khoáng sản.

4.    Thiết lập hạ tầng mạng viễn thông, truyền dẫn phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông và internet.

5.    Xây dựng mạng bưu chính công cộng; cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát.

6.    Xây dựng và vận hành cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay.

7.    Vận tải hàng hoá và hành khách bằng đường sắt, đường hàng không, đường bộ, đường biển, đường thuỷ nội địa.

8.    Đánh bắt hải sản.

9.    Sản xuất thuốc lá.

10.  Kinh doanh bất động sản.

11.  Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối.

12.  Giáo dục, đào tạo.

13.  Bệnh viện, phòng khám.

14.  Các lĩnh vực đầu tư khác trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên cam kết hạn chế mở cửa thị trường cho nhà đầu tư nước ngoài.

 Điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư nêu trên phải phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư

 1.   Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo.

2.    Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thuỷ sản; làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới.

3.    Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh thái; nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao.

4.    Sử dụng nhiều lao động.

5.    Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn.

6.    Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc.

7.    Phát triển ngành, nghề truyền thống.

8.    Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích.

 

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757