THỦ TỤC XIN CẤP, CẤP ĐỔI, GIA HẠN HỘ CHIẾU VIỆT NAM

I. Cấp đổi hộ chiếu: Là việc xin cấp hộ chiếu mới khi hộ chiếu cũ đã hoặc sắp hết hạn.

Hồ sơ gồm:

a. 01 tờ khai xin cấp hộ chiếu (theo mẫu TK/HC/GTH)

b. 02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.

c. Hộ chiếu cũ

d. Copy 3 trang đầu của hộ chiếu cũ

e. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ (ví dụ: thẻ xanh, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ (đối với người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ); I-20(đối với du học sinh), …). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

II. Gia hạn hộ chiếu: Là việc gia hạn giá trị của hộ chiếu thêm 3 năm kể từ ngày gia hạn. Hộ chiếu có thể gia hạn là loại hộ chiếu đã được cấp với thời hạn 5 năm và còn hạn ít nhất 1 tháng. Hộ chiếu cấp cho trẻ em hoặc có trẻ em đi kèm không được gia hạn.

Hồ sơ gồm:

a. 01 tờ khai xin gia hạn hộ chiếu (theo mẫu TK/HC/GTH), 01 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen) dán vào tờ khai.

b. Hộ chiếu cần gia hạn

c. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

III. Cấp hộ chiếu mới do hộ chiếu cũ bị mất hoặc bị hư hỏng:

Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu TK/HC/GTH) (khai rõ bị mất hộ chiếu, số hộ chiếu cũ, ngày và nơi cấp và địa chỉ chính xác trước khi xuất cảnh; tên, địa chỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam)

b) 02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 2 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.

c) Đơn trình báo mất hộ chiếu có xác nhận của cảnh sát Hoa Kỳ (nếu hộ chiếu bị mất)

d) Copy giấy tờ cư trú hợp lệ (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

e. Copy hộ chiếu bị mất (nếu có).

g. Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (nếu có), như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình…

h. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

IV. Cấp hộ chiếu lần đầu (chưa bao giờ có hộ chiếu)

Hồ sơ gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu (theo mẫu TK/HC/GTH) (khai rõ các mục, đặc biệt tên, địa chỉ, số điện thoại của thân nhân ở Việt Nam - nếu có)

b) 02 ảnh 2” x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.

c. Copy giấy tờ cư trú hợp lệ (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…).

d) Giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam (nếu có), như: giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu gia đình…

e. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

V. Cấp hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi:

1. Trẻ em từ 9 tuổi trở xuống có thể được cấp riêng hộ chiếu có giá trị 5 năm và không được gia hạn; hoặc cấp chung với hộ chiếu của cha/mẹ (trong trường hợp này hộ chiếu của cha mẹ chỉ có giá trị 5 năm).

2. Trẻ em từ 10 đến 14 tuổi phải được cấp riêng hộ chiếu có giá trị 5 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn (không được cấp chung hộ chiếu của cha/mẹ).

            3. Trường hợp đề nghị tách trẻ em ra khỏi hoặc ra bổ sung vào hộ chiếu của cha mẹ, hồ sơ gồm:

a) 01 tờ khai đề nghị bổ sung, sửa đổi hộ chiếu (theo mẫu TK/HC/GTH)

b) Hộ chiếu gốc của cha/mẹ

c) 02 ảnh của người có hộ chiếu

d) 02 ảnh 2”x2” của trẻ em.

e) Giấy khai sinh của trẻ em.

g) Copy giấy tờ cư trú hợp lệ (ví dụ: thẻ xanh, I-20, hộ chiếu Hoa Kỳ, Chứng nhận có quốc tịch Hoa Kỳ…). Nếu chưa được phép cư trú thì nộp copy I-94 và trong tờ khai ghi rõ thời gian, lý do và mục đích lưu trú tại Hoa Kỳ, kèm theo các giấy tờ chứng minh (nếu có).

VI. Cấp hộ chiếu cho trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ:

           Trẻ em Việt Nam sinh ra tại Hoa Kỳ có thể xin cấp hộ chiếu Việt Nam sau khi đã được đăng ký khai sinh tại Tổng lãnh sự quán (Điều kiện, thủ tục cụ thể trong Mục Đăng ký khai sinh).
Hồ sơ gồm:

a. 01 tờ khai xin cấp hộ chiếu (theo mẫu TK/HC/GTH) (bố hoặc mẹ khai và ký thay cho trẻ em)

b. 02 ảnh 2”x 2” (nền trắng, nhìn thẳng, không đội mũ, không đeo kính đen), 1 ảnh dán vào tờ khai, và 1 ảnh ghim hoặc kẹp vào tờ khai.

c. Bản sao giấy khai sinh.

d. Bản sao hộ chiếu và giấy tờ cư trú của bố mẹ.

VII. Nộp và xử lý hồ sơ

* Hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Tổng lãnh sự quán hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (certified mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của UPS hoặc Fedex và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư. Tổng lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

* Lệ phí có thể trả bằng tiền mặt nếu hồ sơ được nộp trực tiếp; hoặc bằng Money Order, Cashier’s Check hoặc Certified Check cho “Vietnam Consulate” nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện.

           Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận liên quan tại mục Thông tin liên hệ lãnh sự .

 

1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757