Thông báo về Hội nghị Doanh nhân Việt Nam toàn thế giới tại Liên bang Nga
17/09/2015 21:18 (GMT+7)

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ chủ trì , phối hợp với một số cơ quan liên quan trong nước tổ chức Hội nghị Doanh nhân Việt Nam tòan thế giới với chủ đề “Đầu tư và những cơ hội trong giai đoạn phục hồi kinh tế thế giới”, gắn với Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao.

1     1. Thời gian: Từ 10-11/11/2015.

2.    2. Địa điểm: TP. Mát-xcơ-va, Liên bang Nga (Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Mát-xcơ-va).

3. 3. Thành phần tham dự: Đại diện các cơ quan ban ngành Việt Nam, các tổ chức Hiệp hội Doanh nghiệp, doanh nghiệp trong nước, doanh nhân kiều bào.

4.    4. Chương trình: Hội nghị gồm các nhóm nội dung: Cơ hội, thách thức và kinh nghiệm thâm nhập các thị trường mới nổi; Hợp tác trong doanh nhân Việt kiều tòan thế giới; Chiến lược đầu tư kinh doanh trong thời kỳ phục hồi kinh tế thế giới; và một số hoạt động khác như gặp gỡ giao lưu doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp kiều bào, Gala Dinner, tham quan một số mô hình kinh doanh thành công của người Việt tại Nga… (Xem Dự kiến Chương trình)

5.    5. Kinh phí: Đại biểu tự túc chi phí vé máy bay, đi lại, ăn ở trong thời gian Hội nghị. Ban Tổ chức hỗ trợ một lần khách sạn (tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Mát-xcơ-va).

6.    6. Các cá nhân có nguyện vọng tham dự mời đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo Doanh nhân người Việt Nam toàn thế giới và gửi về địa chỉ: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, 1700 California Str., Suite 580, San Francisco, CA 94109 hoặc vào hộp thư vp@vietnamconsulate-sf.org, trước ngày 9/10/2015


Dự kiến chương trình:

Ngày 10/11:

8:30 – 9:00

Đón tiếp Đại biểu

9:00 – 9:10

Phát biểu khai mạc của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga

9:10 – 9:20

Phát biểu của đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngòai

9:20 – 9:30

Phát biểu của đại diện Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV)

9:30 – 9:40

Phát biểu của đại diện Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

9:40 – 9:50

Phát biểu của đại diện Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga

9:50 – 10:30

Tham luận của các đại biểu

10:30 – 10:45

Teabreak

10:45 – 12:00

Tham luận của các đại biểu

12:00 – 14:00

Ăn trưa

14:00 – 15:00

Giới thiệu thị trường Liên bang Nga và Tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Mát-xcơ-va; chia sẻ kinh nghiệm đầu tư tại Liên bang Nga

15:00 – 17:30

Gặp gỡ giao lưu doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp kiều bào các nước

18:30 – 20:00

Gala Dinner

 

Ngày 11/11: Thăm quan một số mô hình kinh doanh thành công của người Việt Nam tại Liên bang Nga.

(Sau Hội nghị, ngày 12/11 sẽ khai mạc “Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao” “VietnamExpo”)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI NGHỊ DOANH NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM TÒAN THẾ GIỚI

“Đầu tư và những cơ hội trong giai đoạn phục hồi kinh tế thế giới”

Tại Mát-xcơ-va, Nga năm 2015

 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………... Giới tính: Nam/Nữ …….  Quốc tịch: ……..…

Số Hộ chiếu: ………………………Ngày cấp: …………... Nơi cấp: ...…..………..

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………………….

Điện thoại cố định: ……………………………Fax: …………………..……...……

Nghề nghiệp và chức danh: …………………………………………………………

Các chức danh khác (nếu có): ……………………………………………………….

THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

Lĩnh vực hoạt động: …………………………………………………………………

…………………………………………….Website: …………………………….....

Đăng ký tham luận tại Hội thảo (Ghi rõ chủ đề, nếu có): ………………………...

……………………………………………………………………………….............


Đăng ký ăn ở tại Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội – Mát-xcơ-va:

Lĩnh vực đầu tư, kinh doanh quan tâm trong buổi giao lưu doanh nghiệp: …...

……………………………………………………………………………………….

 

Ngày ….. tháng …. năm 2015

                                                                                  Người viết đơn

                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)
Liên hệ lãnh sự
Cảnh Báo
Quê Hương
Thế Giới - Việt Nam
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt nam ở nước ngoài
Bộ Ngoại Giao Việt Nam
Chuong trinh day tieng Viet truc tuyen - Online Vietnamese language teaching program
Tổng đài bảo hộ công dân
1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757