16/03/2012 17:59 (GMT+7)
Hỏi   :   Tôi là Việt kiều Mỹ, có hộ chiếu duy nhất là hộ chiếu Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán VN tại San Francisco  cấp. 
16/03/2012 17:58 (GMT+7)
Hỏi  :  Tôi dự định hồi hương và sẽ đem về Việt Nam tất cả các tài sản vật dụng sinh hoạt của cá nhân và gia đình, trong đó nổi bật là 01 xe ô tô + 01 xe mô tô... 
16/03/2012 17:58 (GMT+7)
Hỏi   :    Tôi là Việt kiều Mỹ muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Xin cho biết thủ tục và thời hạn giải quyết?
16/03/2012 17:36 (GMT+7)
Hỏi   :   Tôi là Việt kiều Mỹ muốn xin trở lại quốc tịch Việt Nam. Xin cho biết thủ tục và thời hạn giải quyết?
03/03/2012 18:00 (GMT+7)
Hỏi  :  Tôi muốn đưa con tôi qua Mỹ thì cần những giấy tờ gì? Thủ tục làm ở đâu và mất thời gian bao lâu?
1700 California St, Suite 580 San Francisco, CA 94109
Phone:
(415)922-1707       (415)922-1577
Fax:     
(415)922-1848       (415)922-1757