Bộ ngoại giao Việt Nam

Tổng lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco

Print
Thư mời các nước thành viên FEALAC dự Phiên họp đầu tiên của Dự án "Thành lập mạng lưới các Thành phố văn hóa của Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh"

0001.jpg0002.jpg0003.jpg0004.jpg