Bộ ngoại giao Việt Nam

Tổng lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco

Print
Thị thực

THỦ TỤC XIN CẤP THỊ THỰC

Hồ sơ xin cấp thị thực vào Việt Nam có thể nộp trực tiếp tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco hoặc gửi qua đường bưu điện 6 tháng trước ngày dự định đến Việt Nam.

I. Hồ sơ gồm:

(1) Tờ khai xin cấp thị thực vào Việt Nam: Người đề nghị cấp visa cần khai Tờ khai trực tuyến tại địa chỉ http://visa.mofa.gov.vn, in tờ khai ra và ký tên. Chọn TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI XAN PHRAN-XI-XCO là nơi Nộp hồ sơ và Nơi nhận thị thực.

* Chỉ trong trường hợp KHÔNG THỂ khai đơn xin thị thực trực tuyến, Quý vị có thể download tờ khai Đơn xin thị thực dạng PDF tại đây.

(2) Hộ chiếu (Passport) bản chính hoặc bản sao (Copy of passport)

Hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất 01 tháng kể từ ngày xuất cảnh Việt Nam. (Tuy nhiên, quý vị lưu ý một số hãng hàng không đòi hỏi thời hạn của hộ chiếu khi lên máy bay ít nhất là 06 tháng). Thời hạn thị thực sẽ có giá trị ngắn hơn thời hạn của hộ chiếu là 01 tháng. 

(3) Ảnh: 1 ảnh cỡ 2” x 2” (chụp nhìn thẳng, không đeo kính đen, không đội mũ) nếu nộp Hộ chiếu gốc. 2 ảnh để Tổng Lãnh sự quán cấp thị thực rời nếu quý vị nộp bản sao của hộ chiếu.

(4) Bản sao lệnh cấp thị thực hoặc cung cấp số lệnh thị thực của Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam (nếu có).

(5) Lệ phí: Có thể trả bằng cash nếu hồ sơ được nộp trực tiếp; hoặc bằng Money Order, Cashier’s Check hoặc Certified Check nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện. Lệ phí trả cho  “Vietnam Consulate”.

(6) Nếu muốn nhận kết quả qua đường bưu điện, Quý vị cần gửi kèm theo 01 bì thư đảm bảo (Certified Mail) có ghi rõ địa chỉ người nhận và đã trả cước phí. Để tránh mất mát trong quá trình vận chuyển, đề nghị Quý vị sử dụng các dịch vụ chuyển phát bảo đảm của UPS hoặc Fedex và ghi lại tracking number để theo dõi việc chuyển phát thư. Tổng Lãnh sự quán không chịu trách nhiệm trong trường hợp hồ sơ của Quý vị bị thất lạc do Quý vị dùng bì thư không đảm bảo.

II. Tổng lãnh sự quán xử lý hồ sơ và trả kết quả trong vòng 3 ngày làm việc. Trường hợp có yêu cầu làm gấp, Tổng Lãnh sự quán có thể gửi trả kết quả trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Quý vị cần trả thêm phí làm gấp.

* Ngay khi nhận được thị thực, Quý vị cần kiểm tra lại các thông tin trên thị thực đã được cấp. Trường hợp có sai sót, Quý vị cần liên hệ ngay với Tổng Lãnh sự quán để giải quyết. Nếu không, Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai sót trên.

Để biết thêm thông tin, Quý vị có thể liên với Bộ phận liên quan tại mục Thông tin liên hệ lãnh sự