Bộ ngoại giao Việt Nam

Tổng lãnh Sự Quán Việt Nam tại San Francisco

Print
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại

Nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia về văn hóa, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc Đổi Mới, góp phần xây dựng Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển và tích cực hội nhập quốc tế, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tiếp tục chủ trì, tổ chức Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016 dành cho lĩnh vực báo chí và sách tuyên truyền đối ngoại. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát hành trong nước và nước ngoài trong thời gian từ 01/01/2016 đến 21/12/2016, gồm các loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, sách. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trân trọng mời các hội đoàn, cá nhân, phóng viên người Việt Nam ở nước ngoài và bà con kiều bào quan tâm, tham gia gửi bài dự thi.
Thời hạn nhận tác phẩm tham dự: trước ngày 31/3/2017
Địa chỉ tiếp nhận: 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 844-62727127; Fax: 844-62727124
Email: dieuphoichuongtrinhvov@gmail.com và gửi đồng thời cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài theo địa chỉ: vanhoa.ubnv@gmail.com